Public lecture at the Commemoration of boys and women’s camps in Indonesia during the Japanese occupation

Waarom herdenken wij eigenlijk? Nicole Immler gaf een lezing met de titel Herdenken om te verbinden in de meerstemmigheid voor de Herdenking Japanse Jongens- en Vrouwenkampen op 21 augustus 2022 in Bronbeek. Deze herdenking was om meerdere redenen bijzonder: het was een groep- en generatie overstijgende herdenking, waar zij als wetenschapper en buitenstaander mocht spreken. De lezing poogde de volgende vragen te beantwoorden: Hoe kunnen we het ritueel van herdenken vernieuwen – op een moment waarin velen van de eerste generatie niet meer onder ons zijn – zodat het ook voor toekomstige generaties betekenisvol blijft?

Lees het transcript van de lezing hieronder.

dialogicsofjustice25